VASS Tibor

FORGÓSZÉL
lírai készülődés a kőkorszakra harminc tételben

A Forgószél nem egyszerűen Vass Tibor verseinek gyűjteménye. A gondosan megkomponált, precízen kimunkált kötet az olvasó-értelmező szemében lehet lírai oratórium, háromszereplős dráma (vagy minidrámák sorozata), egyetlen nagyobb költemény vagy filozófikus belső monológok egymásba játszása.
Három szereplője van (ha ugyan ezek szereplők, és nem egyetlen tudat három aspektusának projekciói): az Idegen (I), Éva (É) és Ádám (Á). Hol az Idegen szólal meg, neki felel Éva és Ádám; hol Á és É egymás tükörképei, amelyeket I szemlél; hol Á kezd el valamit, É érti és folytatja vagy "mellébeszél", de ugyanez fordított szereposztásban is előfordul. A szerepek másként is felcserélődhetnek: I lehet értelmező narrátor-rendező, de lehet néző-hallgató, vagy éppen maga a világcsend. Máskor É vagy Á válik egyetlen aktorrá, a többieket csak maga álmodja vagy tudomást sem vesz róluk (ugyanez egyetlen tételben, költeményben váltakozva is előfordulhat. A harminc "költemény", továbbá a bevezető szöveg, vagyis összesen harmincegy egység külön-külön is olvasható-értelmezhető, de ellenpontozásuk, egymásra épülésük, allúzióik tükörjátéka igazán csak akkor bomlik ki, ha az olvasó már mindegyik darabot ismeri. Egyébként a költemények talán kissé száraznak, tömöreknek, enigmatikusnak hatnak, nincsenek bennük "szép" sorok, kiragyogó képek, feltűnő metaforák. A különbözó tételeknek, minidrámáknak helyi értékük van, csak a nagyon elmélyült olvasás villantja össze őket, teszi a Forgószelet igazán széllé és forgóvá.
A posztmodern lírában jártas olvasók értik-értékelik majd igazán.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez