ANDRÁS Sándor

EMBERPASSIÓ
Válogatott és új versek 1956-1998.

"Olyan mindegy minek neveznek / Krisztusnak szögnek vagy keresztnek - / a három együtt vagyok" - írja a kötetnyitó darabban (Magamra szögezve) az 1956 óta Nyugaton az Egyesült Államokban élő költő, majd pedig a válogatott versek testes gyűjteménye e sorokkal zárul: "érzésorgona / emberpassió / a mindenség játszik / emberen embert / érzékenyül" (Örökhúsvét). Kezdet és végpont e két költeménye akár az életmű jelképe lehetne: e költészet a személyesből indul ki és világtávlatba, az univerzum végtelenjébe torkollik. A kereszthalál és a föltámadás metaforáiba fogja önmagából induló, univerzális horizontra jutó költészetét András Sándor. Az idehaza alig ismert költő nemzedékének egyik legtehetségesebb és legmesszebbre jutó tagja, akinek munkásságáról most teljesség-igényű képet ad e kötet, mely tartalmazza az Önmagát fújó harsonák alatt, a Rohanó oázis, a Mondolatok az Üzenet nélkül iparkodó futár, valamint A teremtéselőtti ember című kötetek anyagát, valamint az újabb versek ciklusát (Örökhúsvét).
András Sándor költészete a lírai szubjektumból bomlik ki, és a filozófia, a létértelmezés magasába szárnyal föl, a minőségeszmény jegyében fogan. Egyszerre tárgyilagos és intellektuálisan elvonatkoztató költészet ez, melynek két legjellemzőbb eszköze az asszociáció és a paradoxon. Lenyűgöző fogalmi és nyelvi gazdagsággal szól a költő az élet végső kérdéseiről, sorsról, emberségről, hideg észről és forró szenvedélyről, tökélyről és esendőségről - a magában megtestesülő emberről. Ismeretelméleti kételyeket és szellemtörténeti dilemmákat fogalmaz meg, oly módon, hogy racionalizmusa kesernyés, rezignált, hangulata elégikus, sorslátása borongó (Nincs bennem más; A folyónál; Vándormadarakként; Mióta stb.). A versekben a sorsérzet filozofikus távlatot nyer, miközben a költő hol Weöres módján "játszik" szavakkal, ritmusokkal, versformákkal, rímekkel, hol meg zabolázhatatlanul szól szerelemről, történelemről, 1956-ról.
A kötet nem egyszerűen jelentős lírai teljesítmény, de András Sándor hazai fölfedeztetése nyomán módosulhat az olvasó összképe kortárs líránk egészéről.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez