Philip ROTH

AMERIKAI PASZTORÁL

A pasztorál, a pásztorjáték műfaja az antikvitás óta a bukolikával, az idillel kapcsolatos. Philip Roth regénye mintegy a műfaj "visszavonását", átértelmezését végzi el. Mert fölfogható ugyan úgy is a regény, hogy egy idillből indít, majd ennek az idillnek a széttörettetését, megsemmisülését beszéli el, ám - ellentétben a tartalomjegyzék sugallta egyenesvonalú epikus szerkezettel (A felidézett paradicsom; A bűnbeesés; Az elveszett paradicsom) - a regény mélystruktúrája okkal finomabb és bonyolultabb szövetű. Igaz ugyan, hogy a főhős, a kesztyűgyáros dinasztia mostani családfője, a zsidó Seymour Levov maga a sikerember (gimnáziuma sztárolt sportolója, a lányok rajongással körülvett szépfiúja, egy nagy vagyon örököse, később egy siksze, egy szépségverseny-győztes leány férje, egy kiemelkedően okos kislány édesapja), ám ezt a sikert nem csak az aknázza alá, hogy a kislány, a hatvanas évek háborúellenes, Vietnamért tüntető fiataljainak legradikálisabbjai közé tartozik, hogy - magányos terroristaként - felrobbant egy postahivatalt, négy ember halálát okozva, hogy a feleség megcsalja és elhagyni készül, hogy a kesztyűgyártás lassan dekonjunktúrába jut stb. Az aláaknáztatás már sokkal előbb megkezdődik. Az idillből a tragédiába vezető út fordítva is felrajzolható. A hazug látszatok világából jut Levov lassan és kemény leckék fejbeverő élményei nyomán tisztánlátáshoz, a condition humaine, az emberi szituáció - legalábbis az ő számára érthető - mély és egzisztenciális belátásáig, az igazi kérdések megfogalmazásáig. Szóval lehet, hogy a regény tulajdonképpen azt kívánja sugallni, az idill, a pasztorál a mai Amerikában is megteremthető, csakhogy ez miben sem fog hasonlítani a régihez, a klasszikushoz, szóval "amerikai pasztorál" lesz belőle, egy új, meglehetősen keserű, ám mégis hiteles minőségű "bukolika".
- Többszörösen összetett, jelentős, kiváló regény Roth műve, minden igényes, gyakorlott olvasó figyelmére érdemes.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez