Arthur KOESTLER

A LÁTHATATLAN ÍRÁS

Alighanem az egyik legmarkánsabb 20. századi - széles ívű politikai hatáshullámokat gerjesztő - önéletrajzok közé sorolható Koestler kétkötetes munkája. Első része - a jelen kötet előzménye - a századfordulós magyar zsidóság egyik karakterekben gazdag családját, az író gyermekkorát, bécsi egyetemi, palesztinai kibucban töltött éveit, német politikai újságíróskodásának kezdeteit tárgyaló Nyílvessző a végtelenbe volt. Ott a pályaképnek a címben is sugallt alapgondolata a fiatal Koestler - gyermekkori szorongásokkal is összefüggő - utópisztikus, tökéletesség-, teljességkereső magatartása volt.
A láthatatlan írás, ez a lebilincselő, tényekben gazdag második rész az európai politika 30-as éveinek sűrűjébe visz; az ötvenes évekre sikeres, angol nyelven író szerző az önvizsgálat, a tanúságtétel, a szellemi, lelki hatóerők elemzése révén számot vet itt hét éven át tartó kommunista párttagságával, hitével, tetteivel, azokkal az indítékokkal, amelyek - lassú folyamat után - végül is szembeállították a mozgalommal. Az immár világhírű író, aki a sztálini totalitarizmust, az önfeladást dokumentáló "nagy perek" világát nevezetes regényeiben jelenítette meg (ezek közül a leghíresebb a Sötétség délben) visszaidézi berlini, moszkvai, bakui, bécsi, párizsi, spanyolországi tapasztalatait, amelyeket - több-kevesebb megingással - a kommunista mozgalomnak elkötelezett személyiségként élt meg. Nem dramatizál: egy szükségszerűen torzzá lett utópiával - a szellem és az autonómia legbensőbb, parancsolatainak a nevében - szembekerülő, a véletlen szerencse által is kegyelt, a "hit" és a szkepszis szorításában érlelődő fiatalember arcképét festi meg Koestler, miközben igen érdekes portrékat nyújt a nyugat-európai szimpatizáns értelmiség, a Komintern ügynökhálózatában tevékenykedő pályatársai köréből. A magyar olvasó a kalandokban, életveszélyekben is bővelkedő pályakép sajátos betétjeiként reflektálhatja a 30-as években hazájába tett látogatásainak szülőföldi eseményeit, a Németh Andorról, Ignotus Pálról és mindenekelőtt a József Attiláról rögzített emlékképeket. Ha valaki azt akarja megérteni, hogyan alakultak ki az antifasiszta, majd baloldali politikai tendenciák és milyen a kiábrándulás és szembefordulás lélektana, ez a kötet sok fogódzót ad majd. Irodalmi és politikai forrásértéke, olvasmányossága miatt - különlegesen figyelemre méltó.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez