Szöveggyűjtemény, összeállította: BODOR Béla

RÉGI MAGYAR REGÉNYTÜKÖR

Bodor Béla Régi magyar regénytükör című, kézikönyv értékű történeti szemléje mellé készült szemelvénygyűjtemény az ott említett, bemutatott csaknem negyven prózai és verses formájú nagyepikai műből közöl rövidebb-hosszabb részleteket. A szerző nemcsak illusztrálni akar egy-egy jellemző passzussal, hanem az adott írásmű egészéről szeretné tájékoztatni az olvasót, ezért a "kimaradt" részletekről rövid tartalmi összefoglalót közöl (más betűtípussal szedve), illetve bőséges jegyzetanyaggal közvetíti a szükséges magyarázatokat. A 6-10 oldalas szemelvények híven érzékeltetik a mű tartalmát, jellegét, motivikáját, stílusát, nyelvét, esetleg verselését, mindazon sajátosságait, amelyek a magyar regény korai fejlődési folyamatának részévé teszik az adott alkotást Hermányi Dienes József emlékiratától a már csaknem "igazi" regényekig (Kármán József, Dugonics András, Kisfaludi Sándor, Vitkovlcs Mihály, Bessenyei György és mások). A szöveggyűjtemény társkötetével együtt ajánlható az értő olvasók figyelmébe.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez