TAKÁCS Tibor

CSILLAGOKKAL TAKARÓZTAM

Az ifjúsági, történelmi regények írójaként ismert Takács Tibor kötetnyi új verse feltűnően egységes szemléletet, hangulatot és stílust mutat. Költőként élete fontos mozzanatait, konkrét helyszínekhez fűződő emlékeit és nosztalgiát, egykori és mai emberi kapcsolatait örökíti meg. Az első ciklus - Európa ajtaja előtt - darabjaiban szeretettel, olykor elérzékenyülve emlékezik szülővárosára, Szegedre (Otthon, Szegeden; A szegedi Virág cukrászda teraszán), azután megverseli élete budapesti helyszíneit (Aluljáró a Ferenciek terén; A Múzeum körúti antikváriumban; Templom a Feneketlen tónál), szinte lírai városrajzot alkotva vall a kicsiny szögletekhez fűződő élményeiről, hangulatairól. A versek második csokra - a Kézfogások ciklus - költő- és írótársakat szólít: pályatársakat, példaképeket, a közös élmények okán-jogán megszólított élőket és holtakat (Baranyi Ferencet, Huszár Sándort, Csanád Bélát, Hegyi Bélát, Fodor Andrást, Cseres Tibort). Ezekben a versekben nem a portré dominál, inkább a közös emlékek idéződnek föl, az elmúlás tudatával, de csak ritkán szomorkás hangon, gyakrabban derűvel, a jóízű anekdotázás modorában, vidám adomákkal, tréfákkal tűzdelten. A kötet utolsó egysége - Tiszába hullott csillagok - önéletrajzi ihletésű versfüzér, amely ismét csak Szegedet, az 1943 és 1946 közötti nehéz évek kedves városát, helyszíneit, alakjait, atmoszféráját álmodja vissza. Takács Tibor költészetében jellemzően sok az epikus, mesélős elem: emlékezőtehetsége, eredendő mesélőkedve, élénk alakító készsége dinamizálja verseit. Nem metaforikusan, toposzok vagy hasonlatok, rafinált poétikai eszközök segítségével ír, e művekben is mesél, történeteket mond, emlékeket és hangulatokat rögzít, helyeket ír le - valami egészen sajátos, friss pezsdületű elevenséggel, gazdag kulturális és tapasztalati háttérrel, mély emberséggel és férfiasan komoly derűvel. - Sokakhoz szóló kötet, mely az 1990-es évek verstermését foglalja össze feltűnően egységes szerkezetben és tónusban.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez