OMÁR Khajjám - 'OMAR Khayyam

A MULANDÓSÁG MÁMORA

Omar Khajjám a világirodalom egyik legkitűnőbb, de egyúttal egyik legrejtélyesebb költője. Ma sem tudható pontosan, hány rubáít (négysoros, sajátos szerkezetű és rímképletű verset) írt, az még kevésbé, hogy e költemények egy, a haláltól félő, a mulandóság árnyai elől borba, szerelembe, barátok közti vigasságokba menekülő ember profán vallomásai-e, avagy egy, a misztikus mohamedán tanokban járatos, mindent szimbólumnak, túlvilági utalásnak felfogó vallás- és erkölcsbölcselő enigmatikus énekei-e. A költemények mindenesetre - így vagy úgy értelmezve is - remekművek, amelyek a világköltészet nagy kánonjához tartoznak. Magyarra a legtöbb hitelesnek tekintett rubáít Szabó Lőrinc fordította le, a mostani kiadás nagy érdeme és érdekessége, hogy 14 költő és műfordító átköltéseit hozza, egy-egy rubáí esetében akár több fordítást is (Abet Ádám, Baktay Ervin, Faludy György, Franyó Zoltán, Képes Géza, Tandori Dezső, Weöres Sándor stb.). - A kötet minden költészetkedvelő olvasó csemegéje.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez