OMÁR Khajjám - 'OMAR Khayyam

RUBÁÍJÁT

Omar Khajjám a perzsa költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Európában mindmáig talán ő az egyetlen perzsa költő, akit ismer és olvas a nagyközönség. A XI-XII. századi költő népszerűsége azóta töretlen, hogy Edward Fitzgerald, Omar európai felfedezője 1859-ben megjelentette hetvenöt rubáiból álló Omár-átköltéseit. A rubái a perzsa költészet sajátos műfaja, leginkább az epigrammához hasonlít. Négysoros, rímes időmértékes rövid vers, amely általában ellentétre épül. Aforisztikus műfaji jellegének megfelelően gyakran kétértelműséget hordoz. Az alapvetően vallásos jellegű rubáit Omar Khajjám emelte a legmagasabb költészet csúcsára, és tette a világi örömöket dicsőítő, a sors gonoszsága és értelmetlensége ellen lázadó világi műfajjá. A most megjelent kötet Omar Khajjám 102 rubáiját közli Szabó Lőrinc fordításában. Szabó Lőrinc Edward Fitzgerald átköltéseit vette alapul, és többször is átdolgozta első, még tizenkilenc éves korában, 1920-ban készült fordítását. Az 1930-ban kiadott második változat (melyet 1943-ban egy harmadik követett) a legköltőibb, ezen túlmenően híven tükrözi Omar Khajjám verseinek értelmét, gondolati tisztaságát. Ez a fordítás annak idején néhány bibliofil példányban látott napvilágot, majd 1965-ben a nagyközönség is megismerhette. A nyomdailag is igen színvonalas, most megjelent (2006) kiadvány ennek alapján készült. Értékét emeli, hogy minden egyes rubái mellett a nemrég elhunyt Szász Endre illusztrációi láthatók. A kötethez Vekerdi József írt részletező utószót, ebben ismerteti Omar Khajjám korát és életét, a rubái műfaját; értékeli Omar Khajjám költészetét, valamint körvonalazza azt az érési folyamatot, amelynek során Szabó Lőrinc Omar-fordításai fokozatosan alakultak, módosultak költői pályájának fejlődésével párhuzamosan. A kötet végén megtalálható az a tematikai felosztás is (a második kiadás rubáiszámaival), amely Szabó Lőrinc kézirathagyatékában maradt fenn Alcímek az Omar Khajjám vers-csoportok elé címmel, és amelyet a költő készülő, de soha el nem készült negyedik Omar Khajjám-kötetében kívánt bevezetni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez