LEVENDEL Júlia

ÉSZ ÉS ÁHITAT

Levendel Júlia esszékötete olyan életfelfogást és gondolkodási módot jelenít meg, amelyben a létezés mai kérdései és az irodalom esztétikája, emberi üzenete szorosan egymáshoz tartozik. A kötetet nyitó és záró eszmefuttatások (Húsvét után; Kilenc lépcső) fájdalmas türelmetlenséggel és tépelődő szomorúsággal néznek szembe a posztmodern kor általános értékközömbösségével: az intellektualitás, az ész nemes áhítatának, a modernség tragikus küzdelmeinek "lejárttá", avulttá minősítésével. Az öniróniával kontrollált pátosz, a korlátait ismerő haladás jogait kívánja az írónő visszaperelni, és ennek érvényesítésére az ökologikus szemlélet, az élet egyszerű, ám heroikus dolgainak, küzdelmeinek vállalására hív fel.
Hivatkozásai, esszéinek "sorvezetői" a polgári értékvilág klasszikus megszólaltatói, Tolsztoj naplója, Thomas Mann gondolatai, Csehov emberképe adják a fogódzóit. Ebbe a keretbe ágyazódik a kötet törzse, amely a klasszikus magyar irodalom, elsősorban a 20. századi költészet alkotásait veszi elő, és finom analízisek sorában ennek a modernségnek a nagy értékeit mutatja ki. Az irodalmi tanulmányok élén egy szép Vörösmarty-dolgozat, az Emberek című vers elemzése áll, majd a szerelem shakespeare-i, schilleri ábrázolásait hasonlítja össze a szerző. Két Kosztolányi-esszé, egy Karinthy Frigyes-tanulmány, három József Attila-verselemzés sorozat, egy Babitsról és Nemes Nagy Ágnesről szóló írás A hegyi költő című kötet kapcsán - Levendel Júlia érzékenysége, lelkesültségét, ideákat, példaképeket sugalló gondolati prózája ezekben leli meg legjobb formáját. Az így megjelenített értékrendszer egy Günther Grass-mű, egy Vargas Llosa írás kapcsán újabb alkalmat nyer arra, hogy az eszméket elvesztő posztmodern öncsonkítással szemben az eszmények szükségessége és fontossága melletti érvek felsorakozzanak.
A kötet elmélyült irodalmi érdeklődésű olvasóknak, a mai élet értelmén és válságain töprengő értelmiségieknek szól; tanulmányai a középiskolák irodalomtanításában is jól hasznosíthatók.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez