LÁNYI András

EGYÜTTÉLÉSTAN
A humánökológia a politikai filozófiában

A sok műfajban otthonos Lányi András új könyve az emberiség haladási vágyát szembesíti a be nem teljesült vagy nem várt eseményeket hozott múltunkkal. "Mi a tizenkilencedik század jövője voltunk. Ezért nincsen saját jövőnk, mi voltunk "a jövő". Mert ennek a szónak sosem volt olyan kézzel fogható realitása, mint múlt századi elődeinknél" - írja kötete bevezető soraiban a szerző. A haladás mítoszát szembesíti a történelmi csalódásokkal, az egyéni választás szabadsága, az ész törvénye, a történeti haladás elve vizsgálódásai szerint csak egymás erőszakos elnyomásával érvényesülhettek, a technológia mindenekfeletti uralma pedig az ipari társadalmakban egészen mást hozott, mint amit vártak tőle. "A technológia természeten vett diadalát elsatnyult, haldokló vegetáció, betonsivataggá lett táj és tömeges éhínség tanúsítja világszerte", a földi élet elemi feltételei fogyóban vannak. Tapasztalataink nem a természetről, sokkal inkább az emberről alkotott fogalmaink elégtelenségére világítanak rá - állapítja meg Lányi András. A médiarendszer alapvetően hamis, csalárd módon tart tükröt nekünk. Az igazság elméletével, az önkorlátozó társadalom megvalósíthatóságával, az ökológia és ökonómia politikai vetületével foglalkozó utolsó fejezetek igencsak elgondolkodtatják az olvasót.
- A lakható világ, a politikai filozófia kérdései iránt elmélyülten érdeklődők figyelmére érdemes munka.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez