DALOS Margit

A SÁVBAN

Első (1998) kötetes szerzőtől meglepően kiforrott írói világlátást felmutató, lírai hangvételű prózakötetet vehet kezébe az olvasó. A négy ciklusba (Csak úgy magamban; Ambrogio; Visszatérő; A belső ruhatár) rendezett írások olvasásakor - hacsak nem figyel a címekre az olvasó - nemigen veszi észre, hogy egyik novellából a másikba jutott. Egyetlen hatalmas - az ébrenlét és az álom határmezsgyéjén mozgó - cselekménysorból "szerveződő" egységbe sűríti az író - vélhetően önéletrajzi ihletésű - monológját. Nosztalgikus, poétikus emlékképek, a belső világ öntudatlanul pergő mozijának eseménysorai öltenek tárgyiasult, valóságos formát a novellákban. Értelmeződik a Kádár-korszak valósága, a 78 fordulatos bakelit hanglemezek hangzása, a DISZ-sapkák uniformizmusa, az a korszak, amikor "A gyárak kommunista párszervezetei a termelés motorjának szerepét töltötték be, s oroszlánrészük volt a dolgozók alkotókészségének kibontakozásában". A szubjektív emlékezés érzelemmel teli, fájóan szép vágyképei, az objektív, sorsformáló történések realitásával összefonódva különös, álomszerű lebegést adnak az írásoknak. Hogy ugyanarról szólnak-e a novellák, vagy mindig valami másról, azt az olvasó döntheti el. - A posztmodern érzékenységet kedvelők olvasánya a szép kötet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez