HIDVÉGI Máté

TENYEREMRE RAJZOLTALAK

Hidvégi Máté sokféle tárgyú-tartalmú, sokféleképp megformált írásokat gyűjtött össze kötetében. Akad a műben szinte kismonográfia értékű és adatgazdagságú nagytanulmány (pl. nagy magyar zsidó tudósokról, a legendás szegedi rabbiról, Löw Immánuelről, a nemrég elhunyt nemzetközi hírű hebraistáról és folkloristáról, a magyar irodalom nagy történészéről, Schreiber Sándorról, a kiváló pszichoanalitikus, Freund Antalról), de található benne alig néhány lapos költői emlékfelidézés, színes zsánerkép vagy irodalmi szociográfia is (pl. az álmokról, a Lehel piacról, Leányfaluról), és olvashatók szubjektív útibeszámolók csakúgy, mint nem kevésbé szubjektív művészettörténeti elemzések (pl. Tandori Dezső vagy Korniss Dezső indigó-illuminációiról). A fölöttébb gazdag tartalmú kötetnek azonban van összetartó ereje, egységes "vonala". A szerző - bár erről teoretikusan nem szól - lényegében szinte minden írásában arra keresi a választ, hogyan lehetséges (mert lehetséges, példák százai, ezrei tanúsítják) magyarság és zsidóság összekapcsolása, együttléte, együtt érvényesülése. Ez az alapkérdés kapcsolja össze a tudósokról nyújtott portrékat az emlékfelidézésekkel, a szaktanulmányt a lírai esszével. De persze az író nem erőlteti a "tanulságot". Hagyja tanulmányainak, esszéinek anyagát "beszélni". Nem szükséges mindenkor alaptémáját saját magának kiemelni: szól az író helyett Löw Immánuel vagy Scheiber Sándor sajátos, személyre szabott szintézise magyarság és zsidóság között, de szólnak helyette bizonyos hazai tájak és épületek is. Élményből született, intenzív élményt kínáló esszékötet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez