Louis ARAGON

LOUIS ARAGON VERSEI

Aragon az egyik legnagyobb 20. századi francia lírikus és regényíró. Költői pályájának kiteljesedése végletes ellentétek között bonyolódott. Korai verseire a szertelen lázadás, útkeresés jellemző majd a dadaizmus gyors és botrányos kalandja következik, végül az "új véteké és új szédületé": a szürrealizmusé, melynek meghirdetőjéből - példátlan szenvedélyes és kétségbeesett belső szellemi vívódás közepette - válik a 20-as évek végén kommunistává. További életútját, költői pályáját már ez az elkötelezettség határozza meg.
A válogatás gazdag keresztmetszetben mutatja be minden fontos pályaszakaszának jellemző alkotásait. Az első ciklus (Üldözött üldöző) a kommunista emberré és költővé válás korszakát foglalja keretbe, melynek záróverse (Vörös front) egy világméretű proletár forradalom győzelmének nagyszabású víziója.
A második és harmadik ciklus (Szívszakadásig, Megint szívszakadásig) a háború és az ellenállás ihlette versek legjobbjainak válogatása. A formának a végletekig feszített virtuozitásával jut el a költő ezekben a versekben a legszélesebb, mindennapi fegyveres harcban álló vagy passzívan felszabadulást áhító tömegekhez (A keresztrejtvények kora; Rózsák és orgonák; II. Richárd kilencszáznegyven; Panoptikum; A párizsi paraszt dalol; Ballada arról, aki dalolva állta a kínszenvedést; Frankitör dala). A további részek (A szem és az emlék; Befejezetlen regény; Elza; A költők; Elza bolondja) formájukat tekintve egy új korszakhoz, Aragonnak az ötvenes években "nemzeti költészet" néven indított mozgalmához tartoznak, amely a hagyomány és az újítás egységének létrehozását tűzte ki célul. Ennek az egységnek legtökéletesebb megvalósulását pompás önéletrajzi verseskönyve, a Befejezetlen regény példázza. Lírájából kiemelkednek Elzához (feleségéhez, Elza Triolet-hez, a kiváló írónőhöz) szóló gyöngéd és szenvedélyes szerelmes versei. Elza léte, a hozzáfűződő kapcsolat gyakran kerete annak is, hogy Aragon sokféle tartalmait, például politikai, nemzeti mondanivalóit kifejezhesse (Elza; Elza szeme; Elza a tükör előtt; Nincs boldog szerelem). Elza bolondja című kötete a szeretett asszony dicsérete a költészet ékes modorában; az Énekek énekében pedig Elza már tagadhatatlanul a világirodalom örök Múzsái közé istenül. - A kötet a modern líra iránt érdeklődők "kötelező" olvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez