Janus PANNONIUS

JANUS PANNONIUS VÁLOGATOTT MUNKÁI

A kötet (1982) az eddigi válogatásoknál jóval több verset szerepeltet, ugyanakkor - a lírai életmű mellett - megismerteti az olvasót Janus Pannonius beszédeivel, leveleivel is. Az első ciklus a fiatal Janus itáliai epigrammáit tartalmazza: ferrarai és padovai tanulóévei alatt keletkezett sziporkázóan szellemes, maró gúnytól sem mentes, rövid, csattanós költeményeit. Ezután a magyarországi epigrammák következnek, majd az itáliai és magyarországi elégiák.
Különlegessége a kötetnek, hogy a Búcsú Váradtól című elégia hét fordításban olvasható: Aprily Lajos, Berczeli A. Károly, Csorba Győző, Kerényi Grácia, Fodor András, Nagy László és Somlyó György átültetésében. A verseket három hosszabb Janus-költemény zárja: itáliai korszakában keletkeztek, s szerepel köztük tanárjához, Guarinóhoz írott nagyszabású panegirikusza is (Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz), melyben Guarinó személyes érdemeinek felsorolása mellett bemutatja a korabeli humanista oktatás rendszerét is. A prózai részben két beszéde szerepel. Az egyikben Mátyás király megbízottjaként üdvözli az 1462-ben Budára látogató pápai megbízottat, a másikat pedig II. Pál pápa magánkihallgatásán mondta el, 1465-ös pápai követjárása idején. A Levelek, melyeket barátaihoz, nagybátyjához, Mátyás királyhoz intézett (tíz levél szerepel a kötetben), emberi és költői, portréjához igen hasznos adalékok. A jegyzetek a művek latin címét és keletkezési körülményeit ismertetik röviden, a jegyzetszótár pedig a szövegekben előforduló neveket tartalmazza betűrendben.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez