FABÓ Kinga

A FÜL

Fabó Kinga szerepverseinek lírai hősei szinte kivétel nélkül nők: megcsalt feleségek, partnerétől a férfit elcsábítani szándékozók, feministák, kispolgárok, szépasszonyok, nárcisztikus magányosak, művészlelkek, lila kékharisnyák, öregedő kétségbeesettek, nagy terveket szövögetők stb. Az ő belső monológjaik olvashatók a kötetben, az ő töprengéseik, tervezgetéseik, önvallomásaik, kesergéseik, fájdalmas vagy örömteli megnyilatkozásaik (Baleset, Absztraktumok, Poison, A barátnő, Kis drágáim, Hétköznapok, Nyelvlecke kétfelől, Évforduló, Folytatásos szépasszony stb.).
A kötet bravúrja, hogy számos női hősét a költő maximális azonosulással, igazi empátiával, mély emberismerettel, ugyanakkor kritikai távolságtartással, szinte bántó élességgel, kegyetlenül tudja jellemezni, versbe emelni. Formai bravúrok, kidolgozott versbeszéd, poétikai hatások helyett pontos alakrajzokkal, dramaturgiai, szcenikai vágásokkal, epikai érdekességű pszichológiával szolgál. Költői eszköztelensége azonban csak látszólagos. Versbeszéde ugyanis nem az övé, hanem nőfiguráié, azok pedig pontosan úgy beszélnek, ahogy alakrajzukhoz illő. A legfőbb versmondattani sajátosság így a banalitás. Közhelyekből, közgondolatokból, untig ismert kézikönyvek tanácsaiból, információiból épülnek föl ezek a nőalakok, úgy beszélnek, úgy gondolkodnak, úgy fejezik ki magukat, úgy elemzik tetteiket, vágyaikat, bánataikat, örömeiket, ahogy azt egymástól, rossz könyvekből, irodalom alatti olvasmányaikból tanulták (A fül, Divatok, divatok; mindegy, Őszinte női rosszindulattal, Női monológok divatja sok stb.). - Tanulságos kötet, minden verskedvelő olvasónak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez