PARTI NAGY Lajos

GRAFITNESZ

Parti Nagy Lajos legújabb verseinek gyűjteménye valószínűleg a költő legjobb, legérettebb, legszebb eddigi munkája. Mintha véglegesen rátalált volna legsajátabb hangjára, éspedig annál inkább, minél gyakrabban és minél hosszabban idéz másoktól, kortársaktól és klasszikusoktól mindenki által ismert fordulatokat és inkább csak sejthető toposzokat, bevallottan rímeket és (bevallatlanul) képeket, kompozíciós fogásokat és versalakzatokat. A sok-sok intarzia, utalás, allúzió, rájátszás és hasonlat mind-mind egyénivé, egyedivé, átsajátítottá válik Parti Nagynál, éspedig annál inkább, minél inkább talált szövegeknek látszanak, az eredeti versmenettől eltérőnek (és így azután azt annál inkább meghatározónak). A kötet legszebb darabjai kétségkívül a címtelen, epigrammatikus versek hosszú sorozatai (csak sorozataiknak adott összefoglaló címeket a költő: Szívlapát; Őszológiai gyakorlatok). Ugyane verstípus egy másik, talán kevésbé látványos megvalósításai a kihagyásos költemények, amelyek kevésbé rafinált változatainál a költő kipontozza vagy kigondolatjelezi a "nem kívánt" részeket, a bátrabbak, ravaszabbak esetében pedig az olvasóra bízatik, állapítsa meg az intervallumokat, az üres, a kitöltetlen, mert kitölthetetlen pontokat (Kacat; Bajazzó; A dublini vegyszeres füzet; Löncsölő kislány; Notesz stb.). Kiemelkedő jelentőségű, nagyszerű verseskötet a Grafitnesz.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez