Doris LESSING

A FŰ DALOL

A fű dalol elemi erővel érzékelteti a faji megkülönböztetés hátterében lappangó feszültségeket. A negyvenes években játszódó regény főhőse egy rhodesiai (ma Zimbabwe) fehér telepes nő, Mary. Férje egy meglehetősen gyenge kezű farmer, aki noha nem bánik rosszul rabszolgáival, nem igazán tudja kezelni a gazdaságot. Amint anyagi helyzetük egyre jobban a mélypontra jut, úgy törnek a felszínre Mary lelkének démonai. A kislánykorában rabiátus édesapja személyiségétől elnyomott nő szexuális életére az undor és a rettegés nyomja rá bélyegét, lelkének sötét oldala pedig egy tagbaszakadt fekete szolga képében testesül meg közvetlen környezetében. A fekete társai közül kiemelkedő, missziós iskolát járt Moses egyre jobban rátelepszik, csöndesen erőszakos természetével alig észrevehetően átveszi az uralmat, ami az asszonyban egyszerre vált ki állati vonzalmat és hisztérikus rettegést. A kölcsönös vágyak és félelmek végül tragédiába torkollnak. Miután Mary is beleegyezik, hogy hosszabb időre elutazzanak, maga is érzi: sorsa megpecsételődött. Az elutazása előtti éjszakán szinte meghipnotizálva indul el a veranda felé, ahol már várja hidegvérű gyilkosa. A történetnek még erőteljesebb hatást ad a keretes elbeszélés. Az olvasó mindjárt az asszony halálhíréről értesül egy újsághír nyomán. A száraz tudósítás háttere, látszólag hivatalos stílusának idegenszerűsége, az eset kényes mivolta, végül az egész mögött meghúzódó, elhallgatott társadalmi feszültség csak lassan, fokozatosan, a regény végére érve bontakozik ki.
A végig sodró erejű, feszültséggel terhes, fojtott légkörű regény a modern próza iránt érdeklődőknek igazi irodalmi csemege.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez