TÖRÖK József - LEGEZA László

A MAGYAR EGYHÁZ ÉVEZREDE

A kettős jubileum: Krisztus születésének 2000., a magyar (katolikus) egyház születésének 1000. évfordulója alkalmából jelent meg az album alakú, reprezentatív összefoglaló kötet. A mű széles körben kívánja bemutatni a magyar (katolikus) egyház életének ezer évét, a Szent István-i állam- és egyház-alapítástól napjainkig. A mű egyszerre kívánja anyagát szövegben és képben nyújtani, ám a két rész jól elkülöníthetően található meg a kötetben. A szöveges részek, lényegében egy kismonográfiányi magyar egyháztörténet szerzője a kérdéskör régi kutatója és vezető tudósa, Török József, aki képes volt átfogni a hatalmas egyháztörténeti (és a tőle sokszor elválaszthatatlan általános történeti, vallás- és művelődéstörténeti) szakirodalmat, és azt - saját kutatásai révén - tetemesen gyarapítani. A szöveges bemutatás ugyan szándékait és fogalmazásmódját tekintve népszerű, ismeretterjesztő jellegű, de tartalma alapján bátran nevezhető tudományosnak. Új adatokat is hoz, a legutóbbi évtized legfontosabb eseményeit illetően pedig egyenesen úttörő jellegű. Átfogó képet nyújt az egyház életéről, és teszi ezt úgy, hogy bár nem kalandozik el profán területekre - beleépíti az egyháztörténetet az egyetemes magyar történet (nem ritkán a világtörténet) anyagába. A kötetet tervező és a remek fotókat készítő Legeza László pedig nem egyszerűen illusztrálja az elmondottakat, hanem mintegy a képek nyelvén - több mint kétszáz színes fotóval - beszéli el újra az ezer év eseményeit, bemutatva annak csodás emlékeit.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez