TÖRÖK József - LEGEZA László - SZACSVAY Péter

PÁLOSOK

Egy szép sorozat (Baziliták, Bencések, Ciszterciek, Kartauziak, Premontreiek stb.) részeként látott napvilágot az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes közösséget, a pálosokat bemutató album. A tatárdúlás után lassan talpra álló országban az 1250-es évek körül Boldog Özséb, alapító atya a pilisi vadon mélyén szervezte közösségbe az ott élő remetéket. A témában jártas szerzők a rend születésének előzményeiről ugyanúgy tudósítanak, mint thébai Remete Szent Pál életéről. Az előszóból idézzük P. Máthé Péter rendfőnöki megbízottat: Ha a szerzetesség sokszínű családjában a pálos rend szellemiségét szeretném egy mondatban összesűríteni, így fogalmaznék: Magyar alapítású rend a Szűzanya pártfogásában. 1341-ben éppen a Szűzanya iránti tiszteletből váltotta fel a rend a régi szürke szerzetesruhát fehérre. A rend fölvirágzása és többszöri megújulása mellett nem hallgatják el a szerzők a törökök, II. József rendeket feloszlató rendelete, majd 1950-ben a kommunisták okozta csapásokat sem. A kötet első része a Regula lényegét és az újkori rendtörténetet, valamint a monostorok rövid ismertetését is tartalmazza. A felhasznált és újabb irodalmat, valamint a tartalomjegyzéket megelőzően egy angol nyelvű összefoglalót találunk. Majd színes képtáblákon következik a kötet több mint a felét kitevő gazdag fotóanyag, melyben a képaláírások szintén olvashatók angolul.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez