BALLA D. Károly

SZEMBESÜLÉS

A fülszöveg a kortárs próza izgalmas alkotói vállalkozásaként ajánlja az olvasó figyelmébe Balla D. Károly regényét, azaz hiányregényét, vagy talán még pontosabban regényhiányát, kicsit szigorúbban esszéregényét. A mű különféle szövegtípusokból (121 fragmentumból) rajzol meg, ír körül, körvonalaz egy lehetséges cselekményregényt ("egy regényhiány környezetét" alcím). A "fragmentumok" között írói vallomás, fülszöveg, előszó, lektori jelentés, interjúrészlet, "hiánylexikon", jegyzetek, források, kritikák szerepelnek. "Ez a regény nem volt, nincs, és nem is lesz soha. ... lényegét éppen az képezi, hogy hiányzik. Mihelyst lenni kezdene, már egyáltalán nem lehetne. Hiszen attól van, hogy nincs. Ennek a nem létező regénynek a címe Szembesülés, lévén önnön hiánya elé állít tükröt." - adja meg a talányos meghatározást a szerző. "De ha nem a regény, akkor mi tölti meg az oldalakat?" teszi fel a bizonyára az olvasóban azonnal felmerülő kérdést, s meg is válaszolja: "Nos, csupa olyasmi, amit komoly köteteknek tartalmaznia illik: ajánlás, előszó, jegyzetek, egy utószó-tanulmány fejezetei, szómagyarázatok, sőt: a regény keletkezéstörténetét naplószerűen rögzítő Werk." A szintézist, azaz az esszéisztikus kommentárokból áttételesen kibontakozó cselekményt az olvasónak kell megalkotnia, amely egy, az ógörög OresztészElektra történeteknek a 20. század utolsó évtizedeiben játszódó modern parafrázisa, mely napjaink kárpátaljai és hazai kulturális közállapotait, konfliktusait, az értelmiség helyzetét, magatartásmodelljeit jeleníti meg. Érdekes olvasmány a kortárs próza kedvelőinek.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez