TORNAI József

MÁGIA ÉS METAFIZIKA

Válogatott tanulmányait, esszéit, elmélkedéseit, aforisztikusan megfogalmazott filozofémáit, vallomásait gyűjtötte össze Tornai József. A tematikailag hallatlanul széles körű, irályát tekintve is igen változatos kötetben vannak szép számmal akár hagyományosnak - bár igen szubjektívnek, költőinek - is tekinthető irodalmi tanulmányok (a modern költészetről, Csokonairól, Berzsenyiről, Veres Péterről, Jékely Zoltánról, Nagy Lászlóról stb.), történelmi elmélkedések (Az én István király-mítoszom; A történelem túllépése; A nacionalizmus kétfejű borja stb.), visszaemlékezések (Néha ott áll az a kisfiú; Vércse-dombi napló; Modern vagyok és ősi stb.), ám ezekben az írásokban is, és főként a kötet törzsét kitevő legtöbb esszében (Mágia és metafizika) valamiféle költői filozófia, egyszerre modern és ősi metafizika kidolgozását kísérli meg a szerző. Tornai József nem szakfilozófus, hivatkozásait sem a nagy filozófusok munkáira teszi, problémái azonban ontológiaiak, ismeretelméletiek és metafizikaiak. Az emberi léthelyzetre kérdez rá, a modern ember "világának" sajátos vonatkozási rendszerét próbálja kitapintani, a tradíció értelmét és mibenlétét igyekszik kifejteni, mágia és ráció korrelációit vizsgálja, a szerelem metafizikáját boncolja, a léthez kötő egzisztenciális szálakat törekszik felmutatni stb. Elmélkedései során gyakran idéz saját és mások verseiből, utal - sokszor novellaszerűen - élethelyzetekre, szituációkra, számol be egy-egy olvasmányáról (irodalmiról, történelmiről, néprajziról, vallástörténetiről stb.), de minden esetben arra törekszik, hogy olvasói vele együtt kérdezzenek, csodálkozzanak, éljék át saját élményét. - Különös, teljességgel egyedi és felkavaró olvasmány Tornai kötete, a legkülönbözőbb ízlésű, típusú olvasók olvasmánya lehet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez