PÁSKÁNDI Béla

TÚLÉLÉS KAPUJA
Válogatott versek 1949-1994

A tragikusan korán elhunyt, erdélyi születésű nagy költő válogatott verseit, valamint kötetbe még fel nem vett költeményeinek legjavát tartalmazza a csaknem az összegyűjtött költemények rangjára számot tartó, kitűnő összeállítás. Páskándi Géza egész költői ouvre-jének felmérésére, költői munkássága csaknem egészének megismerésére alkalmas a kötet, amely a kezdetektől, az 50-es évek elejére eső pályakezdéstől, illetve az 1957-es, a Piros Madár című (a cenzúra "jóvoltából" könyvritkaságnak számító) kötettől az utolsó költeményekig mutatja be lírikusi pályáját.
Páskándi már első verseiben kivételes tehetségnek bizonyult, egyik megteremtője és egyben mindjárt klasszikusa is volt a népi szürrealizmusnak, mitologikus népiségnek is nevezett költői irányzatnak. Korai versei, különösen az ún. hosszúversek - Nagy Lászlóval egy időben, vele azonos hullámhosszon - alkottak valami egészen újat és eredetit a magyar lírában (Ifjúság szigetén; Változatok virágénekre; Csillagnéző; Piros Madár stb.). A későbbiekben igen sok versválfajt, versalakzatot dolgozott ki, tett a sajátjává. Mestere volt a folklorisztikus dalnak, a sinkai "népi" balladának, a tragikusan drámai versnek, a neoavantgárd felé hajló szövegversnek, a drámai monológnak, de megtartotta korábbi műfaj-változatainak jó részét is. Az egyre jobban kiteljesedő, egyre nagyobb hullámokat vető líra csúcspontjain ugyanakkor nem riad vissza a költő a kísérletezéstől, sőt a blaszfémiától sem. Vágó iróniájú bökversei, szójátékokra épülő szarkasztikus kis költeményei, epigrammái, "talált szövegei" mind-mind szerves részeivé váltak már életében klasszikus értékűnek tartott lírájának (Mennyi szép lány; Színek után; Szaporodnak a jó fogalmak; Mert helyettetek; Az utolsó bölény; Nyelvemlék; Szó nyomán; Dinnye a kútban; Följelentés visszamenőleg; A pótlás tömítés geometriája stb.). Az eddig megjelent kötetek ismerőinek is számos újdonsággal, és nem kevés kiemelkedő nagy verssel szolgál a kötetvégi, Kötetben meg nem jelent versek című rész. A kiemelkedően jelentős kötet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez