GYIMESI Éva, Cs.

KRITIKAI MOZAIK

1972 és 1998 között írt, nagyobbrészt különböző folyóiratokban megjelent kritikai esszéiből, tanulmányaiból és bírálataiból válogatta össze kötetének anyagát Cs. Gyimesi Éva. Az írások java része az erdélyi magyar irodalom nagyjaival, Tompa Lászlóval, Áprily Lajossal, Dsida Jenővel, Kányádi Sándorral, Király Lászlóval, Hervay Gizellával, Bálint Tiborral és másokkal foglalkozik, ám szép számmal találhatók a könyvben magyarországi költők, írók munkásságát értelmező dolgozatok is (Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós stb.). Cs. Gyimesi Éva egyszerre fogja fel igen egyénien, eredetien a kritikus, a műértelmező, -tolmácsoló szerepkörét, és folytat ugyanakkor egy jól meggyökeresedett, klasszikus hagyományt is. Írásai nagyobbrészt nem teljes életművet elemző portrétanulmányok vagy pályaképek, hanem egy-egy mű, egy-egy műcsoport elemzései, bemutatásai. Szóljon azonban bár olyan speciális kérdésekről, mint - mondjuk - Király László munkáinak esztétikai minőségkategóriái, a szent és a profán kapcsolódása a dsidai poézisben vagy Nemes Nagy Ágnes stílusának sajátosságai, a tanulmányok mindenkor az egész életmű ismeretében, ahhoz képest, annak horizontjára ügyelve taglalják témáikat, nem egyszer teljesebb képet nyújtva az alkotóról, mint az eleve erre vállalkozó "összefoglalások". A szerző ráadásul igen járatos az irodalomelméletben, teli találatú angolszász szakirodalmi hivatkozásai is tanúskodnak megközelítésmódjainak korszerűségéről, ám Cs. Gyimesi egyúttal tekintettel van olvasóira is: nem szaktársainak, hanem a tárgyalt írók, költők életművére kíváncsi "egyszerű" befogadókhoz szól, de persze nem kíméli meg őket a nehezebb problémák végiggondolásától. Jelentős, fontos kötet - az újabb magyar irodalom iránt érdeklődő minden olvasónak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez