GRENDEL Lajos

NÁLUNK, NEW HONTBAN

New Hontról, erről a ma Szlovákiához tartozó kis magyar településről még soha senki sem írt; jószerivel nem is létezik, elhanyagolja a nagypolitika és a sajtó, olykor még a térképről is lefelejtik. Ezen a méltánytalanságon akar változtatni Grendel Lajos újabb regényében, aki az agilis, a hontiak eltékozolt eszméjét kutató polgármester kérésére látogat el New Hontba, anyagot gyűjteni történetének megírásához. Az író miközben adatok és tények után kutat megismeri és megszereti a település lakóit, akik anekdotázva számolnak be hagyománnyá nemesült múltjukról 1944-től napjainkig. Kálmán bácsi, a nyugdíjas ügyvéd, a világ legkisebb McDonalds-át vezető McLaci, a nagytermészetű az orosz megszállás borzalmait dokumentáló, jogásznak tanult Iván, a mindenki ütődöttje, Bütyök vagy éppen a visszatelepülő szobrászművész, Bárány Pista, valamennyien öntudatlan részei a közösségnek, amely polgármestere vezetésével elfogadottságra, hírnévre vágyik. Az író végül is elkészül regényével, amelyben a New Hontiaknak szembesülniük kell portréjukkal: ami egy tényszerűen boldogtalan, de erről mit sem tudó, fösvény, de egyben áldozatra képes, műveletlen, de ugyanakkor a kultúráért adakozásra fogható, hitetlen, mégis templomlátogató, az idegenekkel barátságos, de soha sem őszinte közösség képét mutatja meg: a mindennapok hőskereső hőseit, akik éppen középszerűségükkel írják halhatatlan történelmüket. Grendel Lajos településrajza és alakjai New Hont bemutatásán keresztül fanyar humorral és tradicionális elbeszéléssel a 20. század kiszámíthatatlan eseményeit túlélő, győztes kisember lényegét fogalmazzák meg, kegyetlen általánosítással, ugyanakkor nem titkolt rokonszenvvel és részvéttel.
A regény a szlovákiai magyarság jelenének szatirikus-groteszk látlelete; nemcsak a kisebbségi lét sajátos összefoglalása, de a kelet-európai régióban bekövetkezett társadalmi-politikai változások egyfajta értékelése, értelmezése is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez