Paul RICOEUR

AZ ÉLŐ METAFORA

A huszadik századi irodalomelmélet egyik legkimagaslóbb alakja volt a francia filozófus, irodalmár, Paul Ricoeur. Most megjelent könyve, mely a torontói egyetemen 1971-ben tartott előadásainak nyolc tanulmányba szerkesztett változata, nálunk is sokat hivatkozott művei közé tartozik. Ricoeur ebben a gondolatmenetében a klasszikus retorikától elindulva a szemiotikán és a szemantikán keresztül a hermeneutikáig jutva tekinti át az európai retorikai felfogásokat a metafora szempontjából, és fejti ki máig ható elméletét a metaforának az értelmezésben, egészen pontosan a megismerésben és a megértésben játszott szerepét. A hivatkozások bibliográfiájával és névmutatóval ellátott kiadvány a szerző előszaván túl sajnos nem tartalmaz semmilyen kiegészítő tanulmányt, mely alaposabb tájékoztatást nyújtana a magyar olvasók számára a mű tudománytörténeti helyéről és értékéről, mindazonáltal a hiánypótló magyar fordítást sokan fogják keresni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez