Herman HESSE

SZIDDHÁRTA

A Sziddhárta valamiképp összefoglalása, szintézise mindannak, amit Hesse regényes elbeszélésművészetében valaha is elérni törekedett, gyűjteménye és kibontása a hessei életmű legfőbb motívumainak és alakváltozatainak, jóllehet nem az öreg, hanem a középkorú író műve. Helyet kapott a kisregényben Hesse vonzódása a keleti kultúrák, az indiai bölcsesség iránt, helyet a laikus vallási eszmékkel küzdő, az emberi-humánus vallást kialakítani kívánó eszmélkedő, de helyet a nevelődési regényeket író, a kultúra elsajátításának útjait kutató pszichológus-alkotó és az emberi lehetőségeket ellentétes törekvésű alakokban, jelképi figurákban megörökíteni vágyó Hesse is.
A Sziddhárta egyszerre rokona a Narziss és Goldmundnak (1977), Az üveggyöngyjátéknak (1984) és a Szteppei farkasnak, (magyarul nem jelent meg); kétségkívül a hatalmas életmű egyik legnagyobb, legfontosabb teljesítménye.

Két ifjú áll a mű középpontjában, két rokon alkatú, rokon törekvésű ifjú, illetve férfi, majd öreg, a két bráhmánfi, Sziddhárta és Govinda. Mindkettő roppant tehetséges, deli, szép és nagyratörő. Mindketten sokra, azaz mindenre vágynak, saját életük tökéletes megformálására éppúgy, mint minden bölcsesség és élvezet megismerésére; mindkettőjük életútja párhuzamosan folyik. Az előtérben természetesen Sziddhárta áll, de útja csak Govindáéhoz képest értelmezhető, csak hozzá viszonyítva-hasonlítva nyeri el értelmét. Egyikük valóban eljut a teljességhez, az érett bölcsességhez, a mindenség átfogásához, másikuk, éppen mert útján hamarabb jut el a célhoz, Buddha tanításának elfogadásához, töredék marad. Ebben az is nagy szerepet játszik, hogy Sziddhárta útja vezet mélyebbre, ő merül el inkább az élvezetekben is; szigorúbb, "erkölcsösebb" társa olyan tapasztalatoktól "menekül" meg, amelyek nélkül az igazi tökéletesség elérhetetlen.
A Sziddhárta persze korántsem merül ki a két főhős eszmei-vallási útkeresésében. Hesse kiválóan ért ahhoz, hogy figuráit valóban élővé-elevenné varázsolja, hogy a szimbolikus történetet az élet gazdag színeivel dúsítsa. Kiváló regény.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez