HUAN DE LA CRUZ

KERESZTES SZENT JÁNOS ÖSSZES VERSEI ÉS VÁLOGATOTT PRÓZÁJA

Keresztes Szent János különleges helyet foglal el az európai kultúrtörténetben. A jeles misztikus szerző nemcsak a katolikus hagyományban él, hanem az európai irodalom történetében is előkelő helyet foglal el - elsősorban mint lírikus. Prózai művei a század első felében már megjelentek magyarul, verseit pedig 1988-ban a Helikon Kiadó adta közre. Ez a kiadás a Helikon kötet anyagát is tartalmazza, valamint prózai műveiből válogatást.
A misztikus élmény nehezen ragadható meg, nyelvileg nehezen kifejezhető. Ennek az élménynek a lényege ember és Isten közvetlen párbeszéde, mindenféle közvetítés nélkül. A misztikus elragadtatást valamiféle analógia segítségével, a szerelem képzetrendszerével lehet visszaadni - s ezzel a formával él Keresztes Szent János is. Az ember-Isten kapcsolatot a vőlegény és a menyasszony viszonyával fejezi ki: "Isten testében föloldva / élni Isten életét, ez / lesz a menyasszonynak sorsa". Hasonlóképpen Isten fiúi megtestesülését, Jézus szerepét is a menyasszony-vőlegény képzetrendszerben fogalmazza meg a misztikus költő.
Három leghíresebb verse A lélek éneke, A Kármel hegyére vezető út és a Szerelem élő lángja. Az első a lélek és a Vőlegény párbeszéde. Mintha szerelmesek dialógusát olvasnánk. Hasonló A Kármel hegyére vezető út hangvétele, amelyben a Menyasszony (vagyis a misztikus elragadtatásban levő lélek) beszél: "Neki őriztem eddig, / virágzó keblem neki odaadtam". A Szerelem élő lángja is hasonló képzetekkel fejezi ki a lélek istenben való elmerülését: "Lélegzeted beszívom, / eltöltesz javaiddal. / Ilyen gyöngéden ejtesz szerelembe!"
A kötetben szereplő három prózai mű az előbb említett három vers magyarázata. Keresztes Szent János azt írja: "Ostobaság volna azt hinni, hogy a szeretetről és a misztikus belátásról szóló költemény szavakkal magyarázható". Majd később: "A misztikus tudás maga a szeretet, melyről ezek a versek is beszélnek, azaz nem kell teljes mértékben megértenünk, anélkül is hat a leiekre és odaadást ébreszt benne, hasonlatos tehát a hithez, melyben Istent szeretjük anélkül, hogy megértenénk őt". A szerző prózai írásai tehát szubjektív vallomások arról az élményről, amelyeket versbe sűrített. Keresztes Szent János szerint "Isten titkon minden lélekben ott lakik, annak mélyeiben rejtőzik", de ottlakása lelkenként más és más. Van, ahol otthon érzi magát, van, ahol idegenként. De az a lélek igazán boldog, akinek bensejében nyugszik az Isten - teszi hozzá. S az ilyen lélek fogékony igazán azokra a versekre és kommentárokra, amelyek több száz éve fenntartják Keresztes Szent János nevét.
A kötet elsősorban azoknak ajánlható, akik szeretnék alaposabban megismerni a keresztény kultúra művelődéstörténetének egy ritka fejezetét.

KERESZTES SZENT János spanyol misztikus költő, szerzetes (1542-1591).

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez