ANCSEL Éva

TÖREDÉKEK AZ EMBERI TELJESSÉGRŐL
(Etikai esszék és kisebb írások)

A szerző korábban folyóiratokban, valamint az Élet és Irodalomban megjelent írásait gyűjtötte egy kötetbe.
Első része Hétköznapok Etikája címmel rövid publicisztikai írásokat tartalmaz. Ezekben a mindennapi ember magatartásának, életmódjának erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. Egyszerű példák köré fogalmazza véleményét a fanatizmusról és hitetlenségről, az öncsalásba átcsapó optimizmusról, a langyos érdektelenségről, s a rideg merev közönyről. Legsikerültebb írásaiban az önzetlen emberi kapcsolatokért aggódik (Egyetlen fényűzés; Az óvatosság kockázatai) és a jövő nemzedék emberi beteljesülésével kapcsolatos ránk háruló felelősségre figyelmeztet (Gyermekek igaza; A nevelés szertartásai).
A második részben Szenvedélyek etikája cím alatt az ember alkotótevékenységéhez nélkülözhetetlen szenvedélyről elmélkedik. Példaként a magyar- és világirodalom kiemelkedő egyéniségeit, többek között Petőfit, Adyt, József Attilát, Shakespeare-t, Hölderlint, Lev Tolsztojt, Csehovot és Makarenkót idézi. Esztétikai és etikai szempontból értékeli alkotásaikat és sorakoztatja föl belőlük bizonyítékait. Hivatkozik huszadik századi marxista és polgári filozófusokra is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez