BESNYŐ Miklós

TÖRTÉNETEK A KÖZÉPKORBÓL

A kötet az egyetemes történelem 5-17. századi és a magyar történelem 10-17. századi korszakát tekinti át korabeli dokumentumok, illetve az adott időszakról megjelent egyéb kiadványokból vett bőséges szemelvények segítségével.
Az első fejezet a középkori Európa mindennapi életébe enged bepillantást. Olvashatunk Bizáncról, Velencéről a Hanza-városokról, megismerhetjük a lovagvilág jellegzetes eseményeit, de részletet közöl a kötet a Koránból, vagy képet alkothatunk Huszt Jánosról, s érdekes epizódok során a tudományok fejlődéséről is. A második rész a magyarországi feudalizmus kialakulását mutatja be. Megjelennek a kor híres történelmi hősei, Botond, István király, Gellért püspök, majd a tatárjárásról olvashatnak a gyerekek. A harmadik részben a magyar feudalizmus virágkorának időszaka elevenedik meg; Zsigmond, majd Mátyás, a törökök elleni harc, s végül Dózsa György e rész kiemelkedő szereplői. A következő fejezet a nagy földrajzi és csillagászati felfedezésekről szól, s szemelvényt olvashatunk Leonárdo da Vinciről, valamint XIV. Lajosról. Az utolsó fejezet a törökök és a Habsburgok elleni függetlenségi harcok eseményeit vetíti elénk, de gazdag válogatást találunk a jobbágyok és a nemesek mindennapi életét tükröző írásokból, és megismerkedhetünk e kor kiemelkedő személyiségeivel is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez