BIHARI Péter

A 20. SZÁZAD TÖRTÉNETE FIATALOKNAK

A tankönyv a 20. század történetét tekinti át az első világháború végétől napjainkig. Címe szerint fiataloknak készült, ebből következik, hogy a maga vállalt szintjén teljes és alapos munka, noha természetesen minden érdeklődő korosztály számára vonzó lehet. A kötet tehát mégsem csak iskolai segédlet, tananyagkiegészítő, hanem eligazító is abban az értelemben, hogy a közölt tényeket szisztematikusan rendszerbe foglalja, az összefüggéseket föltárja és metodikai szempontból is rendezi (összefoglalás, kérdések, olvasmányjavaslat, idézetek, kislexikon stb). A kötet szerkezete kettős osztású, külön taglalja a világeseményeket és külön a hazai históriát. A két világháború közötti korszakból legtöbb figyelmet a sztálini Szovjetuniónak és a hitleri Németországnak szentel. A második világháború tárgyalásakor is elkülöníti a szerző Magyarország részvételét az európai eseményektől, s ugyanígy jár el a Jelenkor története című részben is, amely a hidegháború kezdetétől a legutóbbi esztendők fejleményeiig halad az időben. A könyv szövege érzékletes-olvasmányos.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez