JÉKELY Zoltán

CSODAMALOM A KÜKÜLLŐN
(Verses mesék)

A Jékely Zoltán négy verses meséjét tartalmazó kötet az utóbbi évek egyik legtartalmasabb és legszebb magyar gyerekkönyve. A címadó mese, az Árvízi balladácska és a Borzveszedelem "cselek-ménye" pár szóval elmondható (egy gyermekek készítette kis vízi-malom, levélen kuporgó különös árvízi hajótöröttek és egy izgal-mas borzvadászat története elevenedik meg bennük), csupán a Csunyinka álma nevezhető "fordulatosnak", ám mindegyik kimeríthetetlenül gazdag mesevilágot tár az olvasó elé. Ennek legfőbb titka a költői nyelv, amelynek hatására tovább álmodhatja a gyermekolvasó a történeteket, részt vehet az eseményekben: hallja a játékmalom mormolását, megkapaszkodhat, mint a bogarak egy árvízi sóskalevélen, Csunyinkával együtt csodalifttel mehet a fel-legekbe, azaz a fellegvárba, melynek egyik csúcsíves ablakából Mordiás király halászik hosszú nádpálcával...
"Teleholdnak mágneses sugara / álmodó szempillát feszenget, addig-addig tűz a homlokára, / míg felrántja, mint a vas-szeget" - kezdődik Csunyinka álmaiban az egyik éjszakai vendégség, s nem-csak akkor és ott: mindvégig érezhető Jékely költészetének mág-neses sugárzása. A szép mesékhez vidám rajzok társulnak.
- A kötetet a kiadó a hat éven felüli gyerekeknek szánja.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez