DRÁVECZKY Zsuzsa

ASSZONY A FÁRAÓK TRÓNJÁN

A mű regényes korrajz az i. e. 1500 táján uralkodó Hatsepszutról és az egyiptomi életről. A 18. dinasztiából származó Hatsepszut Maat-karé közel húsz esztendeig kormányozta az Alsó- és Felső-Egyiptomból egyesített, "Két országnak" nevezett birodalom népét. Az eszes és erélyes hölgy, féltestvére-férje, a későbbi III. Thutmózisz ellenkezése dacára magához ragadja a trónust. Uralkodása idejére esik az újkori birodalom legbékésebb korszaka. Békét köt az ország ellenségeivel, nyugalmat, rendet teremt a birodalom sokféle, elégedetlenkedő népei között. Hajókat, kereskedőket meneszt az ismeretlen, gazdag vidékekre, messzi országokba. Érccel, fűszerekkel kereskedve jámbor szomszédokkal környékezve, ismét erőssé teszi a birodalmat. Sokat áldoz a tudományok és művészetek tökéletesítésére. Boldog és kiegyensúlyozott uralkodásának gyilkos tőr vet véget. Örökét férje, III. Thutmózisz foglalja el, a Nilus menti ország életét véres, új csaták bolygatják meg...
A szerző érzékenyen, a tudós felkészültségével eleveníti meg Hatsepszut színes egyéniségét, a korabeli Egyiptom mindennapjait, a papság és az udvar hatalmi marakodásait. A hiteles, történelmileg megalapozott munkában az események mellett népszokások, vallási szertartások leírása is helyet kapott. A jellemábrázolásban kissé halványabb teljesítményt nyújtó regényt a Fejezetekhez igazított magyarázó jegyzetek egészítik ki.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez