Theodor DREISER

CARRIE DRÁGÁM

Caroline Meeber 18 éves lány, aki vidékről indul el Chicagóba a munka és a nagyvárosi élet kecsegtető reményében. A vonaton könnyed társalgást kezd vele egy jóindulatot sugárzó kereskedelmi ügynök, akit elbűvöl Carrie félszegsége, hamvas bája. Chicagóban - nővérének igazi proletárnyomorában osztozva - átéli az éhbérért végzett alkalmi robot keserveit. De nem könnyen, és nem belső vívódás nélkül fogadja el az utazáskor megismert Drouet nagylelkű, viszonzást egyelőre nem váró anyagi segítségét. Hamarosan bemutatja őt egyik barátjának, aki Chicago legelőkelőbb klubjának üzletvezetője. Drouet nem sejtheti hogy a jóbarát, Hurstwood végzetes játékba kezd. Férfiúi erejét kipróbálva, Drouet-nél is gyöngédebb, figyelmesebb és nagyvonalúbb gavallérnak mutatkozva meghódítja a lányt. Carrie köré font álmaiból szüntelenül visszarántják a makacs háztartási követelések. Vágy és kötelesség között őrlődő ingatag lelkiismerete egyszer csak kikapcsol és kirabolja üzlettársát. Fondorlattal ráveszi a bűntény elkövetéséről mit sem tudó lányt a menekülésre. New Yorkban valódi megpróbáltatások következnek. A megújuló kudarcélmények kikezdik a férfi emberi tartását, majd az állandósult adósságok megrontják Carrie-val való kapcsolatát is. A lány is munka után néz és hamarosan egy revűszínházban talál csekély fedezetet megélhetésére. Tehetsége fokozatosan kibontakozik, egyre jelentősebb szerepeket kap érdemeinek megfelelően. Hurstwooddal való közös életükből már megértésnek az emléke is hiányzik, ezért magára hagyja a férfit...
A regény olvasmányos, története érdekes, megragadó, esztétikai élményt azonban nem nyújt. A bőséges mese elfedi a társadalomrajzot, az amerikai társadalom szűk rétegét mutatja be. Erénye a század eleji amerikai nagyvárosok realista miliőrajza, szélsőséges élethelyzeteinek hiteles ábrázolása.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez