BALLA László

A VÉGTELENBEN TALÁLKOZNAK

Az Ungvárott élő író regénytrilógiájával (Azt bünteti, akit szeret; A nagy semmi; A végtelenben találkoznak) arra vállalkozott, hogy epikus freskóban ábrázolja a kárpátaljai magyarság 1919 utáni szenvedéstörténetét, emberi megpróbáltatásait, nemzetisége miatt elszenvedett súlyos sérelmeit. Az első kötet a képzőművész Szakáll Zoltán sorsában mutatja be a sztálini korszakot, a második a karrierista Ducsay József pályájában az ellentmondásos hruscsovi idők kórképe, a zárókötet pedig az előző kettőben csak epizódszerepet játszó Gerlóczy család krónikája az első világháborútól 1947-ig.

A feszes szerkezetű korrajz főhőse a fiatal Gerlóczy Béla, aki - miután nyilvánvalóvá válik, hogy az orosz katonai megszállás nem átmeneti állapot, hanem a szovjet rendszer berendezkedésének nyitánya - elhatározza, hogy Magyarországra szökik továbbtanulni. Lepénzel egy orosz határőr tisztet, aki vállalkozik az embercsempészetre. Kalandos szökésének háromnapnyi története a regény időkerete, mert amíg egy zárt kenyeres autóban kuksol, vagy pincében, árokban lapul, bőven van ideje végiggondolni családja történetét. Itt válik főszereplővé nagyapja és édesapja, akik a maguk személyében testesítik meg a sorsverte magyarságot. (Balla László önéletrajzi ihletésű novellák sokaságát szentelte már a Gerlóczyaknak, saját családtörténete epizódjait alkotva meg.) A történelmi regény és a korrajz ötvözetéből végül kirajzolódik a világháborúk, határváltozások szakaszolta kisebbségtörténelem folyamatos drámája, a derékba tört életek megrázó tanulságsorozata. A református lelkészek, tanítók leszármazottjai a legmélyebbre vettetve is képesek folyton újrakezdeni a küzdelmet, nem is a fölemelkedésért, csak a fönnmaradásért. Élettörténetük a leveretések és a föltápászkodások, a megmaradási technikák megrendítő, történelmileg hiteles, lélektanilag pontosan megrajzolt krónikája. Ám a végső mérleg és emberi tanulság aligha lehet más, mint a kisebbségi sorsból adódó másodrendűség elviselhetetlenségének kimondása. Voltaképp ezt ismeri föl Gerlóczy Béla, ezért vállalja a disszidálás iszonyú kockázatát.

Az író ezúttal egyetlen szálon - Gerlóczy Béla csapongó emlékezetének logikáján - pergeti vissza a kárpát-medencei történelmet: az olasz front szörnyűségeit és dicső haditetteit, a kommün hónapjait és a határváltozásokat, a megszállásokat, meneküléseket, költözködéseket, a nyomort, a kiszolgáltatottságot, a megalázottságot, a többségi hatalom fölényességét, a kisebbség mellőzöttségét, a lélek sérüléseit. A szökésben levő Gerlóczy Béla így, a történelmi tapasztalatok tudatosításának útján találkozik rég halott édesapja akaratával és szellemi testamentumával - tehát a bizonytalan jövő végtelenjében.
A pergő cselekményű, tragikus és izgalmas történelmi eseményeket - helyenként kulcsregény módján - fölidéző regény dokumentuma a kárpátaljai magyarság sorsának, olvasmányként katartikus élményt ígér.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez