Thomas BERNHARD

KORREKTÚRA

A nagyszerű osztrák író hívei, sőt rajongói egyre szaporodnak hazánkban, hála az egyre testesedő Bernhard-fordítás irodalomnak. A Korrektúra szövegével Hajós Gabriella küzdött meg. A maga nemében ez is bernhardi remeklés (leginkább a híres Mészégetőre emlékeztet.) A bonyolult, többszörös áttételekkel, pontosításokkal haladó nagymondatokból azt tudjuk meg, hogy a regény első személyű elbeszélője egy őszön az állatpreparátor Heller meghívására egy vidéki házba költözik hogy ott elvégezze a "hagyatéki" filológiai magánmunkát: barátja, az öngyilkos Roithamer végrendeletének eleget téve feldolgozza a jegyzeteket és kéziratokat, amelyek a halott ember élete főművének, egy bizonyos körpiramisnak a dolgairól szólnak, "Akik a körpiramis építését esztelenségnek tartották" azok végül is a kutatást, a helyzetet nagyon pontosan ecsetelő elbeszélővel szemben alulmaradnak, mondhatni megszégyenülnek - Roithamer a nyomorult osztrák kispolgári világgal szemben a "titkos hősök", a nagy jellemek glóriás körébe emelkedik a regényben.
Sodró könyv ez - még ha sodortatásunkat az írói eszközök bonyodalmai, illetőleg a magyar nyelvi grammatika nehézségei sokszor fékezik is - a közelmúlt világirodalma megkerülhetetlen írójának kitűnő műve.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez