BERTÓK László

VÁLOGATOTT VERSEK

Bertók László többszörös hátránnyal indult költői pályáján, és igen lassan látszott csak meghódítani a csúcsokat. Nem költői tehetségével volt baj - igen korán teljes érettségű verseivel jelentkezett -, hanem a politikai, ideológiai és irodalmi közéleti adottságokkal. De ha viszonylag későn is, ha sokáig szinte az ismeretlenségben is, felépült a költői ouvre, amely - ez ma már a kritika egyértelmű ítélete alapján mondható el róla - a legnagyobbak közé tartozik napjaink magyar lírájában. A most megjelent kötet is a klasszikusok közé sorolás jele és mutatója.
A válogatott kötet természetesen az egész életműről ad reprezentatív képet, hozza a fiatal Bertók Illyésre, József Attilára alludáló strófáit éppúgy, mint a hetvenes években immár végérvényesen saját hangra talált költő egyre szikárabb és telítettebb remekléseit, majd meg a nyolcvanas és kilencvenes évek új meg új megoldásokat és versmodelleket találó költőjének alkotásait. Bertók László lírája sajátosan polifon jellegű: megtalálhatók benne a népi költészet vonásai éppúgy, mint az elsősorban angolszász líra újabb vívmányai, a sorskérdésekkel vívódó alkotó keze nyoma éppúgy felfedezhető benne, mint a magányos, öregedő férfi kesernyés poézise(Kezet fogunk; Nem értette; Válaszoló; A tűnődés folytatása; Az angyal fölszólalása; Mi a fontosabb?; Hogy izgalmasabb legyen az égbolt; Futok az árnyékom után stb.). A zenei, kizengető, retorikus versképletekhez szokott olvasó sokszor talán túlontúl is szikrának, tömörnek, "érzelemmentesnek" találhatja a legtöbb verset. Ám az igazi értők épp ebben a visszafogottságban, szoros megkomponáltságban, szigorú fegyelmezettségben, az ötletekről, nyelvjátékokról való lemondásban, versszerkezet és versmondandó roppant finom egymásra hangoltságában lelhetik fel Bertók legfőbb érdemeit. És persze - igaz, tompítottan - nem hiányoznak ebből a lírából a "szívhangok", a nosztalgiák, sőt a nyelvre hagyatkozottság fioritúrái sem, csak épp a versalakzatokat nem meghatározzák jelenlétükkel, hanem inkább színezik, ellenpontozzák. - Kitűnő verseskötet, nagy lírát reveláló válogatás, minden verskedvelő olvasó gyönyörűségére.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez