Urs BITTERLI

"VADAK" ÉS "CIVILIZÁLTAK"

A svájci művelődéstörténész Európa és a tengerentúli kontinensek civilizációinak érintkezését vizsgálja könyvében. Antropológusokat, filozófusokat, a "vadembereket" megörökítő írókat, művészeket megszólaltatva minden eddigi feldolgozásnál mélyebben ábrázolja azokat a kölcsönös kulturális és szellemi határokat, amelyek a gyarmatosítás évszázadai alatt érték és formálták a különböző földrészek népeit.

A találkozások eseményeit és a hozzájuk kapcsolódó ideológiák tendenciáit az első spanyol-portugál hódításoktól, utazásoktól kísérhetjük nyomon. Bitterli fő célja bemutatni, hogyan viselte el Európa azt a sokkot, amelyet más kultúrákkal, a másképp élő és gondolkodó emberekkel, társadalmakkal való találkozás okozott. Példák sokaságán vizsgáija, hogy mennyire volt képes Európa asszimilálni a tengerentúli földrészek másfajta kultúráját és mihez kezdtek a "vademberek" a gyarmatosítók idegen civilizációjának javaival. A kötet két nagy részre tagolódik. Az első rész - A tengerentúli színtér - azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen tapasztalatokat és ismereteket szereztek az utazók és gyarmatosítók az Európán kívüli világról, milyenek voltak az európaiak és bennszülöttek találkozási formái, s hogy a tengeren túlról az öreg kontinensre látogatókat hogyan fogadták. Az Európai színtér című második rész ismerteti a felvilágosodás tudományának "világszomját", a tengerentúli világról alkotott tudás összegzését, az antropológiai vitákat és elméleteket, a tengerentúli emberekről alkotott véleményeket.
A kitűnő monográfia a filozófia és a művelődéstörténet iránt érdeklődő művelt olvasóknak szerez majd örömet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez