Jorge Luis BORGES

JORGE LUIS BORGES VÁLOGATOTT MŰVEI (3. Kötet. Novellák)

A tükör és a maszk

A posztmodern próza kezdeményező atyamesterének, "pápájának" érett korszakából való novellisztikáját mutatja be Válogatott művei harmadik (a szépprózai kötetek közül a második) kötete. Tulajdonképpen minden olyan Borges-elbeszélés megtalálható ebben a kötetben, amiért az írót századunk és az egyetemes irodalom legnagyobbjai közt tartja számon kritika és olvasóközönség. Pazar bőséggel ontja bennük Borges hagyományost kifordító, átértelmező és modernet-posztmodernet furcsa-különös kapcsolásokkal a tradíció horizontjába emelő prózaepikájának minden ragyogványát (Férfi a rózsaszín utcasarkon; Rosendo Juárez története; Az idős hölgy; A Kongresszus; Az ajándékok éjszakája; Homokkönyv; Kék tigrisek; Paracelsus rózsája stb.). Az író egyszerre remekel a legősibb verista életképekben és helyzetrajzokban, az ún. társadalmi konfliktusok ábrázolásában, ugyanakkor érzékelteti - persze igen finoman, igen visszafogottan, épp csak a novellák végéről visszatekintve felismerhetően - azt, hogy "az élet álom", hogy semmi sincs egészen, igazán "úgy". Ezekkel az írásokkal szinte abszolút szimmetriában állnak azok a novellák, amelyek túlszárnyalni látszanak a legfantasztikusabb romantikus látomásokat és álomvarázsokat, ám e lebegés és tündériesség során is mindig marad valamennyi "földízük", és épp ez teszi őket olyannyira egyedivé és eredetivé. Egy harmadik novellaváltozata pedig egyenesen a reflexív-esszéisztikus- filozófiai kisprózát, annak egész mai iskoláját anticipálja, úgy, hogy filozofémái sajátosan irizáló képet mutatnak: sem a szerző, sem hősei nyakába nem varrhatók egyértelműen, oszcillálnak a klasszikus epika szempontrendszerei, beszélői és auktorai közt, végig bizonytalanságban (ám édes bizonytalanságban) tartva az olvasót.
Borges a legnagyobbak közül való, elbeszéléseivel megismerkedni - minden művelt olvasó kedves "kötelessége".Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez