Jorge Luis BORGES

JORGE LUIS BORGES VÁLOGATOTT MŰVEI (4. Kötet. Esszék)

Az ős kastély

Válogatott műveinek második kötete már tartalmazott esszéket, ámde főként az ifjú Borges írásaiból nyújtott át az olvasónak egy csokorra valót. A most megjelent negyedik kötet szintén esszégyűjemény, ezúttal az érett Borges munkáiból. Az esszék tematikája elsősorban, sőt szinte kizárólag irodalmi. Cervantesről, Shakespeare-ről, Valéryről, Dantéról, az Ezeregyéjszakáról szólnak az írások; Dantéról több is, köztük egy nagyesszé is található a kötetben (Kilenc Dante-tanulmány). Ámde - miként Borgesnél általában - az irodalmi tanulmányok korántsem csupán irodalomról szólnak. Kivált ezek a kései munkák nem, amelyek nem egy-egy alkotó vagy mű friss élményeiről, "felfedezéséről" tudósítanak, hanem kivétel nélkül újraolvasások nyomán születtek. Az újraolvasást, az ismételt befogadást Borges különben is alapvető fontosságúnak tartja, úgy véli, csak ekkor nyílik ki és meg a mű, ekkor tárulhat csak fel igazi üzenete. Ez az üzenet pedig korántsem csupán poétikai, esztétikai jellegű, bár az ilyesféle meglátások Borges erősségei közé tartoznak. De csak mintegy mellesleg szól róluk. A lényeg e tanulmányokban elsősorban filozófiai, létértelmező, modalitáskutató vonatkozású, metafizikai felhangú, a transzcendentalitást (persze nem a kanti "üres" transzcendenciát) érintő-értelmező jellegű. Virtuóz művészettel megírt, közvetlen, bensőséges hangú, szellemes esszék Az ős kastély darabjai, ám igazi megértésükhöz nemcsak igen alapos irodalmi és filozófiai műveltség szükségeltetik, de nagyfokú koncentráció és elmélyültség is.
Művelt olvasók csemegéje, a posztmodern irodalomban járatosak kihagyhatatlan olvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez