Heinrich BÖLL

DR. MURKE ÖSSZEGYűJTÖTT HALLGATÁSAI

Heinrich Böll legnagyobb sikereit - élete egy bizonyos szakaszában legnagyobb botrányait is - regényei révén érte el. Kritikusai, életművének értékelői-értelmezői azonban mindenkor novelláit tartották a legtöbbre. Novellákkal indult a nagy német író, kicsiny életképekkel a háború utáni Németországról, és ezt az életképtípust, -alakzatot növelte fel azután nagy novelláiban teljes kor- és társadalomábrázolásokká (A késdobáló; Viszontlátás a fasorban; Vándor, vidd hírül a spá.; Egy kenyérzsák kalandjai; Kiszámíthatatlan vendégek; Doktor Murke összegyűjtött hallgatásai stb.). A most megjelent kötet (2000) nem az író teljes elbeszélői életművéből készült válogatás, hanem a késő negyvenes évektől az ötvenes évek végéig született írások gyűjteménye. Azonos a már több ízben is megjelent, hasonló című kötettel (1965). Mégis bizonyos teljességgel szolgál; azt az utat mutatja be, amelyet Böll megtett a nyomorgó, az éhenhalás szélén álló német társadalom figuráinak szinte szenvtelen ábrázolásától, verista megközelítésétől a gazdasági csoda mesés polgári jólétben élő, ám kiüresedett, minden illúziótól megfosztott embereinek kegyetlenül ironikus, élesen kritikai bemutatásáig. A legszebb novellák igazi csodája éppen az, hogy a távolságtartó, hideg kritikus hozzáállás ellenére is valami örök emberi bensőséget, mély megrendülést, igazi tragikumot tud kicsiholni hőseiből is, zsánerképeiből is az író, távolról Maupassant és Csehov, a múlt legnagyobb novellistáinak művészetére emlékeztetően. - Kitűnő kötet.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez