Fordította és válogatta: BÁTHORI Csaba

HÖLDERLIN A TORONYBAN 1806-1843.
Szövegdokumentumok.

Johann Christian Hölderlin (1770-1843) - Goethe, Schiller, Herder, Fichte kortársaként - a német és egyben a világirodalom egyik jelentős, meghatározó személyisége. A német "irodalomtörténeti közgondolkodás" alkotópályáját két, elkülönülő szakaszra osztja: az "értékelhetőre" (kb. 1791-től, amikor költeményei először jelennek meg nyomtatásban, 1804-ig, Szophoklész-fordításának közreadásáig), illetve a "némaság korszakára" (1806-tól haláláig). A költő életének e második szakaszát elborult elmével, magányosan töltötte a tübingeni Autenrieth-klinikán, majd egy Zimmer nevű asztalosmester gondnoksága alatt - harminchat évig. Báthori Csaba fordításában és összeállításában most ennek a negyedfél évtizednek a dokumentumait ismerhetjük meg olyan szerkezetben, amely - a szerző gondolatmenetét igazolandó - a Hölderlin-alkotások sorát nem szétválasztani, de egységes életművé igyekszik formálni.
A kötet a "torony"-időszakban keletkezett szövegdokumentumokkal Hölderlin "belső" életét mutatja be. Költemények, levelek (a költőtől, illetve gondozójától), környezetének írásba foglalt megfigyelései (számlák, jelentések) és a látogatók híradásai alapján formálódik egy olyan életszakasz rajzolata, amely Báthori Csaba értelmezésében nem egy őrült legendája, hanem egy méltóságától megfosztott ember újrakezdési kísérlete, hogy visszatérjen a közösséggel párbeszédet folytató alkotók sorába. A fordító nemcsak prezentálja, de elemzi is a közölt költeményeket: bemutatja formaváltozatait a metrikusan kötetlen szövegektől a dalszerű, jambikus strófák megjelenéséig; fantomszerű szövegformálását összeveti a 20. századi technikákkal; a költői képek motívumrendszeréből kifejti a külvilágnak szóló üzeneteket. Az irodalmi és a ténydokumentumok összegzéseként egy apokrif Hölderlin-jegyzetsor zárja a kötetet, mintegy bizonyítva: a "Hölderlin-akta" nem lezáratlan, a hallgatás éveinek alkotásai a költ ő egységes életművébe tartoznak, tehát irodalomelméletileg és -történetileg értékelhetők.
A "torony-időszak" költeményei először jelennek meg Magyarországon, csakúgy mint a költő életének második szakaszára vonatkozó dokumentumok. Segítségükkel nemcsak egy alkotói pálya teljessége rajzolódik ki, de újfajta szempontokkal is gazdagodik világirodalmi tudásunk.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez