Roger MARTIN DU GARD

A THIBAULT CSALÁD

A regény egy jellegzetes francia nagypolgári család rajzával a modern értelmiségi magatartás három lehetőségét adja; az apa, Oscar, a konzervatív-reakciós krelikalizmus, az álszent bigottság képviselője, egyik fia, Antoine, az orvos, a társadalmi kérdésektől egy ideig elforduló humanista típusa, másik fia, Jacques az anarchisztikus értelmiségi forradalmáré. A Thibault család alapeszméje e három plasztikusan és remek lélektani realizmussal megrajzolt jellem viszonyában rejlik. Sorsuk alakulása, jellemük ellentmondásai és azonosságai révén egy polgári család bukását és felmagasztalásának lehetőségét mutatja meg az író - a századeleji Franciaországban, a nagy korforduló idején, amikor egy védett világba betör és életsorsok fölé nő a történelem.

Az író fordulatos regénycselekményben, nagyszerűen felvázolt mellékalakok hátteréből kiemelve sorsukat, három út összetalálkozását és szétválását mutatja meg, egyszersmind azt, ami gondolkodásuk alakulását és életüket meghatározza: a század két első évtizedének mozgalmait, kivált az I. világháború kitörését megelőző időszakot, 1914 júliusát.

A sokalakos, szélesen hömpölygő regény cselekményében tehát nem csupán a polgárság drámáját mutatja meg az író: műve egyén és történelem viszonyáról szóló mélyenszántó erkölcsi eszmélkedés is. Ez a nagyszabású családregény, gazdag életanyagával, mély pszichológiai tudásával, humanista üzenetével századunk egyik reprezentatív remekműve, a 20. századi próza talán leginkább tolsztoji szellemű alkotása.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez