Roger MARTIN DU GARD

A TIBAULT CSALÁD

Három Thibault: Oscar, az apa és a két fiú, Antoine és Jacques a hősei a nyolc részből álló regényfolyamatnak, a 20. századi próza talán leginkább tolsztoji szellemű alkotásának. A Thibault család alapeszméje e három plasztikusan és remek lélektani realizmussal megrajzolt jellem viszonyában rejlik. Sorsuk alakulása, jellemük ellentmondásai és azonosságai révén egy polgári család bukását és felmagasztalásának lehetőségét mutatja meg az író - a századeleji Franciaországban, a nagy korforduló idején, amikor egy védett világba betör és életsorsok fölé nő a történelem.

Az apa kegyetlen zsarnoksággal, görcsös önhittséggel, s csupán halála után meglelt levelekből sejthető esendőséggel védelmezi a polgári rend és a keresztény vallás megmerevedett eszméit, ezért küldi javítóintézetbe Jacques-ot, lázadó kamaszfiát. Jacques lázadása éppoly szélsőséges, mint apja konzervativizmusa - előbb szökésben, utazásokban, irodalomban, szerelmekben nyilatkozik meg, később (az első világháború kitörésekor) eszmét talál a szocializmusban, a pacifizmusban, hogy végül anarchisztikus, magányos (és értelmetlen) halállal tanúsítsa a maga igazát. Mai szemmel olvasva azonban nem ő, hanem Antoine, az orvos a regény legizgalmasabb hőse. Az egyéni és családi, valamint a világméretű események hatására belőle válik igazi felnőtt ember. Őbelőle, aki a legkevésbé "szárnyaló", s aki önző, érzéki lény - többek között Rachel csodálatos szerelmének hatására - lesz bölcs, másokon segíteni tudó, a szenvedéssel és tragédiával szembenéző hős. Ő adja tovább - az Epilógusban - tapasztalatainak javát Jean-Paulnak, Jacques fiának, s miközben végóráiban is az emberiség jövője aggasztja ("olyan békére vágyom, amelyben nincsenek sem győztesek, sem megalázottak"), maga vet véget életének - rokkant katonaorvosként, a háború befejezésekor.
A sokalakos, szélesen hömpölygő regény cselekményében tehát nem csupán a polgárság drámáját mutatja meg az író: műve egyén és történelem viszonyáról szóló mélyenszántó erkölcsi eszmélkedés is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez