MÓRA Ferenc

TÁPÉI FURFANGOSOK
(Válogatott elbeszélések)

Az író novellisztikáját reprezentálja a kötet. A novellák Móra mesélő kedvéről (Jánoska mennybemenetele; Márton apró zálogai stb.) és a múzeológus néprajzi, régészeti műveltségéről (Hun sírok, hun nem azok...) is számot adnak. Az írásokban a fontos jegyet történelmi tárgyú, archaizáló nyelvezetű elbeszélései mellett szociográfiai hitelességű művei is őrzik (Földhözragadt Jánosék 1932-ben; Marika ünneplőbe tétele stb). Múzeumigazgató életének epizódjai elevenedik meg a Majompor című írás nyomán.

Móra a magyar nép nyelvének szépségét, szimbolikus kifejezésmódját nemcsak ismerte, de érezte is és stílusában tudatosan alkalmazta. Líraisága, tudatos nyelvművészete, széles körű műveltsége, egyéniségének tisztasága, társadalmi igazságért való állandó harca, humorának hol könnyre, hol mosolyra késztető ereje a magyar nép egyik legszeretettebb - ha nem is a legnagyobb igényű - írójává avatták. Életművének legnagyobb részét elbeszélései alkotják, melynek témaköre gazdag és változatos. A kötet is ezt bizonyítja: bármilyen témát életközelségbe tud hozni, mindenki számára érdekessé tud tenni és a parányinak a nagy egészhez való számtalan kapcsolatát tudja megláttatni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez