Pablo NERUDA

A TENGER ÉS A HARANGOK
(Válogatta és fordította András László)

Pablo Neruda mintegy ötkötetnyi, haláláig kiadatlan versanyagából válogatott András László. Ezekből a kései költeményekből egyértelműen kiviláglik, hogy Neruda számára minden fontos, ami emberi, természeti, társadalmi világunk része: kicsiny és óriás dolgok egyaránt, egyszeri pillanatnyi jelenségek éppúgy, mint a történelmet formáló események. A létezés valóságának apró mozzanatai éppoly erővel hatnak e költészetre, mint az emberi életutak mélyén rejlő szimbolikus igazság. E kötetből a bölccsé érett költő letisztult világa tárul elénk - a higgadt, de sosem ridegülő ész tudatával, egy különös, nehéz emberi és költői lét tapasztalataival. S mindezt a valóságot oly egyszerű szavakkal mondja el Neruda, hogy a tisztán csengő, bensőséges hang feloldja a befeléfordulás elhallgatásveszélyét; helyette a már mindent kimondani tudással és megértésre tanítással ajándékozza meg a költő olvasóját. "...a magány most úgy feszül rajtunk, mint egy gyorsan nőtt / gyereken a ruha, vagy úgy, mint amikor / a sötétség hatalmába keríti a nappalt." Szeretet, egyedüllét-érzés, barátság, szerelem örök emberi kérdéseit faggatja, hogy túllépve egyéni sorson, életen - a kérdezés egyetemes világába jussunk, pontos szavakba öntve és költői képekkel hitelesítve reálisat és elvontat, mindennapjaink és történelmünk tükrében. "Igaz-e, hogy a reményt csak harmattal szabad megöntözni?" S az éppígy lényeges kérdés: "Mért van az, hogy sötét korokban / láthatatlan tintával írunk?" A természet napról-napra születő, megszokhatatlan csodái közt a napjainkig is titokzatos Húsvét-szigetekről olvashatunk, "ahol minden oltár, / ahol minden az ismeretlen műhelye". Az ember, a természet mellett éppily fontos alapélménye Nerudának a politika - miként ezt költészetén túl élete is jól bizonyítja.

E kötetre is, ahogy Benyhe János írja az Utószóban "áttetszőség és titokzatosság, egyszerűség és összetettség megmagyarázhatatlan szövedéke" jellemző, így minden verskedvelő olvasónak igaz élményt nyújt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez