RAKOVSZKY Zsuzsa

HANGOK

Közel másfél évtizede, zsengéket nélkülöző, érett költőként jelentkezett Rakovszky Zsuzsa (Jóslatok és határidők) és az időközben megjelent két további verseskönyv után ez a válogatott és új költeményeket tartalmazó kötet mintegy összefoglalólag prezentálja erőteljes, kiegyensúlyozott tehetségét. Nemzedékének versformálási módját, a feszesre épített versmondattal, többszörös áthajlításokkal élő, az én- élmények eltávolítását, "hűtését" adó reflektáltságot, a rálátó tárgyiasságot egyénien használja fel, a tragikus tónust, a balsejtelmek jelzéseit a zárlatokban transzcendens irányba nyitva. Fojtott tűz és a paradox érzelmi élmény többszörös feszültségei első köteteiben - s e válogatás rostájában méginkább - egy "egymást őrlő szerelem" sejtetett nyomvonalait rajzolják ki, a keserű rezignációval megélt bujkálások, légyottok a boldogság és boldogtalanság végletei között. Az esélyek latolgatása, a "fényes kudarcok", a "privát hőstettek", az "értékszürkület" felismerése mindig azzal a gyötrő sejtelemmel néz szembe, hogy az asszonyi sors kanyarulatai távlataiban a lepusztuláshoz, a "szürke masszához", a testi lét boldogtalan leépüléséhez vezetnek majd. E létélmények és a rezignációba fojtott tragikus látomások körének a Jóslatok és határidők, a Tovább egy házzal költeményei után a Fekete-fehér lapjain születtek meg a legremekebb összegzései. A körülmények, a tárgyi mozzanatok, a kor és személy esendő adottságai bukásra vannak ítélve - "születve, halva, válva / előadódtunk - az emlékezet érték / közömbös mézében mumifikálva" (Decline and Fall). A címadó utolsó ciklus ábrázolásmódja talán méginkább objektiváló, az elhagyott, a fizikai lét pusztaságába, a testi szenvedés és a lelki kiszolgáltatottság szenvedésének körébe zárt asszonyalakok portrésorával. A női empátia, az intimitás és szolidaritás bensősége mellett valami borzongatóan tárgyszerű hitelességgel jeleníti meg ezeket a rajzolatokat - az elhagyott lányét, a kövér asszonyét, az özvegyét, a csúf fodrászlányét. Pedig a többségük, megrázó hitelességgel szóló, belső monológ, kendőzetlen személyességet sugározva (Nők egy kórteremből). - A kötet megkülönböztetett érdeklődésre számíthat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez