Alexandr SZOLZSENYICIN

HÚSVÉTI KÖRMENET

Szolzsenyicin pályakezdő - az 1960-as években írt és hazai megjelenésük után magyarul is olvashatóvá vált - elbeszéléseit gyűjtötte össze a kötetben a kiadó. Érdekes visszapillantás ez a később világhírűvé vált író indulására, útkeresésére, azokra a finom, lázadó gesztusokra, amelyek ezekben a korai kisprózákban is fel-feltűnnek. Szolzsenyicin az orosz irodalom klasszikus etikai hagyományaihoz nyúlt vissza, az etikai elkötelezettséghez; az elnyomottak, megszomorítottak oldalára álló írói mondanivalót közvetítve. Bontakozni kezd már ekkor írásaiban az archaikus, orosz népi élet mítosza, s a nép egyszerű alakjainak érzékeny, részvéttel teli rajzolataiban mutatkozik meg legjobban az író ábrázoló tehetsége. A "mélységben" élők keserves sorsának érzékeltetése a Matrjona házában megkapó remeklés: az Isten háta mögötti, sárba, hóba süppedt falusi világban játszódó novella igen egyszerű eszközökkel rajzolja meg egy ágrólszakadt, tragikus sorsú, idős asszony portréját, azt az archaikus, áttetsző emberséget, amely az alázat és szenvedés során érlelődik meg. A politika, az intézmények, az adminisztráció áttekinthetetlen útvesztői magasan, messze vannak az élet nyers, hiteles mélységeitől, a gyógyításra váró betegtől (Az a jobb kéz), a technikumi diákok vágyaitól, akik iskolát, kollégiumot akarnak építeni (Az ügy érdekében), az orosz történelem egyik nagy csatájának emlékművét őrző, bolondos, de tiszta szívű embertől (Tarisznyás Zahar). A gyanakvás, a besúgó rendszer szisztémája a történelem legtragikusabb perceiben is fennáll; a szovjet rendszer monolitikus elveit és céljait a mindennapok árulásain keresztül valósítja meg (A krecsetovkai állomáson történt). Ma már csak visszakövetkeztetni lehet arra a kritikai merészségre, melyet a hruscsovi, brezsnyevi politika érájában ezek a kritikai realista elbeszélések vállaltak: az igazságkeresés, a lázadás attitűdje azonban korán kereste az útját. A "Szent Oroszország" létéről, rítusairól is ő adott először hírt; arról, hogy a zárt zónákon, a lakótelepeken túl a félelem és a remény miként jár körmenetet a húsvéti ünnep során. Erről szól a címadó karcolat.
- A könyv az író hírneve miatt is szépszámú olvasóra fog találni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez