Max WEBER

A TUDOMÁNY ÉS A POLITIKA MINT HIVATÁS

A híres német filozófus, közgazdász, szociológus 1917 végén és 1919 elején Münchenben két előadást tartott A tudomány mint hivatás, majd A politika mint hivatás címmel. A szerző által véglegesített szövegek 1919 végén nyomtatásban megjelentek. Magyarországon a két előadásnak már több szövegvariánsa ismeretes A szóban forgó munka tartalmilag két részre tagolódik. Az első rész a tudomány hivatássá alakulásáról szól, a 19. század végén és a 20. század elején megfigyelt és leírt változó gazdasági helyzet által igényelt európai és amerikai szakemberszükséglet tudományos helyzetértékelése. Előadásában arra a kérdésre igyekszik választ találni, hogy miként alakul annak a végzett hallgatónak a helyzete, aki a tudománynak szentelte az életét. Igyekszik feltárni a tudomány emberének belső viszonyát a hivatásához, amelyet egy olyan intellektualizációs folyamatként jellemez, amelynek az ember évezredek óta alá van vetve, és amely folyamat nem jelenti az ember saját életfeltételeinek fokozódó ismeretét. Az intellektualizálódás értelmét a világ mágikus hatalmak alóli felszabadításában látja. A második rész elején a politika definiálása olvasható, majd a politikát mint hivatást veszi szemügyre, nyomon követve, hogyan alakult ki a történelemben a hivatásos politikus személye. Nagy teret szentel a pártok, érdekkapcsolatok kialakulása folyamatának, és elemzi a különböző európai országok és az USA pártjainak szerepét, működését, a pártvezér, a program, a hivatalnoksereg kapcsolatát. Ma is igen aktuálisak az etika és politika kapcsolatát kutató fejtegetései. Weber szerint minden politikusnak három tulajdonsággal kell rendelkeznie: szenvedéllyel, felelősségérzettel és arányérzékkel. Erkölcs és politika kérdése itt válik igazán érdekessé. Az érzületetika ugyanis csak a célt látja, míg a felelősségetika a tettekért is vállalja a következményeket. Előadásai nem könnyű olvasmányok - a könyv filozófiai műveltséggel rendelkező olvasóknak alapmű.


Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez