TURCZI István

HOSSZÚ VERSEK ÉJSZAKÁJA

A kötetbe foglalt hat ciklus több mint alkalmi összeállítás. A versek többsége ugyan megjelent már Turczi előző könyveiben, de mostani együtt közlésük új értelmet kap, teljesebbre törő igényt jelez. Az első ciklus (Most már mindig így) húsz verse - Tandori Dezső mottójával - szándékoltan keményre edzett formájú, tízsoros szakaszokban elmélkedik a meglett férfi tudatvilágának problémáiról, amikor is "Lassabban veszed / észre, hogy vagy, mint azt, hogy voltál". Simábban láncolódó tízsorosokból tevődik össze a következő, tizenkét részes Egy év. Feltűnő bennük a belső és külső történések párhuzama, a helyszíneket s a természeti változást idéző képek átható ereje (sziván; svát). A Venus Vulgivaga az utóbbi évtizedben megszaporodott erotikus költemények közül emelkedik ki merészségével, játékos-közvetlen szabadosságával s az érzéki mozzanatok megfogalmazásának új nyelvi leleményeivel: "Magad vagy a romlás, / amint / kristálygyűrű-hullámzással / felém visszafordulsz / és ikrás méz csorog belő- led -". Az Amerikai akció nem akar kevesebbet, mint visszaültetni "keserves trónjára az ihletet", s általa "megérteni és akár egy hosszú / hideglázas versben elmondani / miért feltételes érvényű minden". A "hisztérikus ezredvégi béke" verse után a Platón úr vacsorájából is kihalljuk a mának szóló üzeneteket: "Azt hittem, az értelem és a hatalom természettől fogva együvé tartozik- tévedtem."; "ép bőrrel megúszni a gondolkodást az efféle koturnuszos demokráciákban, már ez sem kevés."
A kötetzáró Euthanasia-keringő egy valószínűleg délamerikai példákból modellált diktátor halál (öngyilkosság) előtti belső számadását idézi föl drámai, sőt filmszerű tagolással, vágásokkal. Ez a végletes személyiség és az abszurd módon kiélezett helyzet költői és filozófiai elmélyülésre egyaránt módot kínál.
A versek sokféle formai közlésmódja, a nyelv meggyőző szenvedélyessége, lendülete indokolja Határ Győző Útrabocsátó című előszavának jótálló bizalmát, miszerint "a szabadvers eszközeinek szuverén kezelése" látszik kiemelkedő eredménynek az előző, "pompás"-nak nyilvánított válogatott kötet után.


Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez