HORGAS Béla

A HAL TRÉFÁJA

Nagyon szép és bizonyosan fontos Horgas-kötet ez a könyv. A folyóiratként és kiadóként is egyre nagyobb elismerésre érdemes Liget egyik doyenje itt több mint félszáz nagyon érett költeményét teszi közzé (1998), melyeket szimbolikusan és különös, műfajokat egybefogó poétikával egy prózaszöveg (Az albán) fog és fűz össze, akár folyamatosan olvasandó lábjegyzet. Külön tanulmány tárgya lehetne e posztmodernnek ható, mégis eredeti sugallatot hordozó kombináció, mely a kötet-komponálás egy sajátos lehetőségét "újítja tovább". A szép és tartalmas verskötet - s ez az újabb kiadói lehetőségek gyümölcse - tartalmával és formájával egyaránt hat. Ebben az esetben a remek, színes borító, a papír, Horgas költeményei és prózai reflexiói kínálják az alkalmat, illetve a versek lebegő univerzalizmusa és a kísérő próza szándékolt köznapisága, profánsága, trivialitása közti sajátos vibráció, hogy olvassa el együltében a kötetet az olvasó, szánja rá az időt, amennyiben akad még olyan versszerető, aki nem sajnálja erre egy-két csendes óráját. - A modern költészet, az elvont gondolati líra hívei minden bizonnyal örömmel fogadják.


Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez